Bethlen – Rákóczi-kastély

Bethlen – Rákóczi-kastély

Bethlen – Rákóczi-kastély


Beregszász legrégibb világi műemléke a Bethlen – Rákóczi-kastély, a beregszásziak nyelvhasználatában a Grófudvar. A kastély a történelmi városmag legpatinásabb épülete. Nevezetes maga a terület is, amelyen épült. Miután 1320-ban I. Károly házasságot kötött I. Ulászló lengyel király lányával, Lokietek Erzsébettel, a királyné megkapta az őt megillető királynéi birtokokat, amelyeknek a mai Beregszász is részét képezte. Gyakran töltötte itt a nyarat, több alkalommal támogatta adományaival a templomot.
Egyes helytörténészek szerint Erzsébet királyné a mai Bethlen – Rákóczi-kastély helyén építtette fel udvarházát.

Dolhai várkastély

Dolhai várkastély

Dolhai várkastély

A Borzsa felső folyásánál található Máramaros egyik legszebb barokk műemléke, a dolhai várkastély.
Dolha XIV. századi település. Feltűnésekor már az előkelő ungi vajdacsalád birtoka. Mindvégig megmarad a nemzetség kezén, sőt róla nevezi magát Hosszúmezeinek, utóbb Dolhaynak. Tekintélyes nagyságú település, 1418-ban már 23 jobbágytelket, 2 nemesi kúriát, rutén fatemplomot, vámhelyet említenek. A középkorban Bereg megyei település, 1454-ben Máramaros megyéhez csatolják.

Fejérház Munkács

Fejérház Munkács

Munkács belvárosának legmeghatározóbb épülete a Rákóczi-kastély, mindmáig elfogadott nevén: a Fejér-ház. 1667-ben épült a Rákóczi-család városi rezidenciájaként. Építése Rákóczi György nevéhez fűződik. A palotát a XVIII. században átépítették, de Lehoczky Tivadar 1881-ben megjelent Beregvármegye monographiája című művében részletes leírását adja az épületnek.


Kárpátalja. Schönborn kastély.

Kárpátalja. Schönborn kastély.


1890-1895 között épült egy XVIII. századi fából készült vadászkastély helyén, az asztronómia.........


Perényi kastély

Perényi kastély

Perényi-kastély
A kastély a XVI. század közepén épült. Először földszintes épület volt, melyet négy saroktorony díszített.